WIE ZIJN WIJ?

Stichting info-contact bestaat uit christenen die zich vrijwillig inzetten om bijbelse lectuur in vele talen te verspreiden. We willen ons werk graag 'kerkonafhankelijk' doen. Dit houdt in dat we niet proberen mensen te winnen voor een bepaalde kerk of groepering, maar dat we mensen willen winnen voor de Heer Jezus en hen meer willen vertellen over wie Hij is.

Onze basis vinden wij in de Bijbel, het door God geïnspireerde Woord, waarin Hij ons verlossing in Jezus Christus aanbiedt.

Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen

(Titus 2:11)

Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God, onze Heiland, verschenen is, heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, door zijn genade gerechtvaardigd, erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven

(Titus 3:4-7).